NL-FR-EN

Als partner in Sportwijk Schotte publiceren wij bijgaande openstaande vacature.

Sportwijk Schotte?

Sport Vlaanderen, Aalst en de 3 lokale sportclubs (de Koninklijke Turnkring, Pitstop en Atletiek Land Van Aalst) financieren dit project voor de komende 5 jaar om sport als middel in te zetten samen met andere lokale partners en aanbieders uit andere sectoren (huiswerkbegeleiding, kunst en cultuur, welzijn,...) om sociaal een sterk duurzaam aanbod neer te zetten rondom de site Schotte.

Het doel is streven naar vitalere sportclubs door het opzetten van een samenwerking tussen verschillende sportclubs alsook met lokale organisaties uit andere sectoren (jeugd, cultuur, welzijn, onderwijs,...). Professionaliseren van minimum 3 lokaal erkende sportclubs die hun aanbod samen afstemmen op de noden van de bevolking en van de clubs om zo een veelzijdige mooie duurzame sportwijk te creëren met oog op integratie en zelfontplooiing.

Lees meer hier